TELEFON : 0 332 321 18 70
 
WHATSAPP : 0 533 305 21 52
 
E-POSTA : info@caglayanendustriyel.com
 
ADRES :
Meram Sanayi
Müceddet Sokak No: 5
Meram - KONYA